menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integrationRelaterede opgaver:

Udvikling af AMU uddannelsesstrukturer (2015-16)

Mening som arbejdsmiljøfaktor i ældreplejen (2007-12)

IOP i Jern- og metalindustrien (2014)

Changing Qualifications. A review of qualifications, policies and practices(2008-10)

Undervisere som ambassadører for Portfoliometoden i mediegrafikeruddannelsen (2009)

Lean på nkt cables (2006-07)

Hvilke kompetencer kræver anvendelsen af nye plastmaterialer? (2014)

Et projekt om opkvalificering af bedømmelse på erhvervsuddannelser (2011)

Vekseluddannelse i krisetider – inspirationer udefra (2010)

Kompetencebegrebet i Øresundsregionen (2009)

Tendenser i kompetenceudviklingen – Et overbliks-notat (2015)

Programadministration – analyser EUD (2008-10)

Læring i Arbejdslivet (2001-05)

Oplæringsansvarliges kompetencer (2014)

Supporting continuing professional development of in-company trainers (2014)

Gæstebetjening - kompetencebehov hos medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet (2014)

Wounded veterans - VeteranHaven

Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder AMO (2013)

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark (2014)

Evaluering af Forebyggelsespakker (2014)

Evaluering af Projekt Fremtidspiloterne (2009-11)

Partnerskab om kompetenceudvikling (2005-08)

Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer (2015)

Nye værdier i arbejdslivet (2005-10)

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling (2006)

Kompetenceudvikling i et samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner - projekt Samspil (2005-07)

Fra belastning til berigelse i arbejdet med mennesker (2009-11)

Analyse af udviklingen i jobtyper hos virksomheder som fremstiller energiteknologi og –udstyr set i relation til de eksisterende industrielle EUD-uddannelser (2008-09)

Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden (2008-2009)

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser (2008-09)

Styrkelse af sammenhængende rådgivnings- og vejledningskompetencer på erhvervsskoler gennem organisationsudvikling (2008-09)

Arbejdspladslæring - undervisningsforløb for Forsvarsakademiet (2010)

Efteruddannelse energi, miljø - affald (2010)

Inklusion i praksis (2014-15)

Navigationskompetence – Lære at navigere både horisontalt og vertikalt med tillidsfulde relationer (2016)

Hvorfor er der ikke det perfekte match i de maritime håndværksfag? (2014)

Evaluering af 'Før-fasen – en integreret del af IKV i AMU' (2014)

På vej til ’next practice’ gennem innovativ kollektiv forberedelse (2015-16)

Procesevaluering af projektet Videnoverførsel i læringsnetværk (2009-2010)

Rengøringsassistenters faglighed og jobprofiler (2010)

Omvalg i og med et kønsperspektiv – årsager og veje til et omvalg (2010-11)

Inspirationsmateriale til VEU-centre om koordinering af den opsøgende rådgivning af virksomheder og ansatte (2010)

Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling (2010)

Revitalisering af partsstyret på uddannelsesinstitutioner (2010)

Evaluering af NIF (2010)

AMU 50 år - jubilæumsavis (2010)

Udvikling af redskaber og metoder til støtte for kontaktpersonernes arbejde med strategisk kompetenceudvikling i folkekirken (2010-11)

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser (2010)

Kvalifikationsanalyser på personbefordringsområdet (2010)

Industriens faglærte i mødet med de nye produktions- og ledelseskoncepter Lean og Performance Management (2010-11)

Analyse af kompetenceudviklingsbehov i sektoren for grøn offshore energi (2010)

Portfolio – en ny mulighed for at danne partnerskaber mellem skole og virksomhed (2010)

At sikre god transfer når tiden er knap (2010-12)

Evaluering af projekter, der har modtaget støtte fra Forebyggelsesfonden (2011-13)

Didaktik i praktik (2011-12)

Evaluering af mobile læringsenheder (2012)

Selvstændighedsuddannelser i Sjællandsregionen (2011-13)

Kvalifikationsbehov - industriens vækstområder (2011-12)

Selvledelse uden skyggesider (2011-12)

IF analyse af behovet for AMU uddannelser inden for produktion af vedvarende energi - en af-grænset del af cleantechfeltet (2011)

Film som metode

Kompetenceafklaring med Campus (2011-12)

Erfaringer med jobbytte (2011-12)

Udvikling af affaldsmål (2012)

Evaluering af ESAU-projektet (2012-14)

Kvalificering til nye job (2012-14)

Social kapital værktøjer - kortlægning af forskningsmæssige og praktiske erfaringer (2012-13)

Social kapital i folkeskolen – folkeskoler i Esbjerg skaber øget social kapital (2012-14)

Klædt på til forandring gennem faglighed (2015)

Vekseluddannelsessystem - Studieture til Schweiz (2012-16)

IKV ift uddannelsesstrukturer på IUs område (2012-14)

Rehabilitering i Social og Handicap (2013-14)

Evaluering af Branchearbejdsmiljørådenes (BAR) aktiviteter i perioden 2007-2012 (2013-14)

Quality approaches in Learning and Training patterns in European small firms (2013-14)