menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Vekseluddannelse i krisetider – inspirationer udefra (2010)

Vekseluddannelsesprincippet er presset i disse tider. Der er markant nedgang i antallet af praktikpladser, når der er økonomisk afmatning. I Danmark skrues der afhængig af antallet af tilgængelige praktikpladser principielt op og ned for to parametre: skolepraktik og økonomisk tilskud.

Skolepraktik anses dog af de fleste som en slags nødløsning, som både virksomheder og elever forbinder med lavere prestige end en vekseluddannelse, der bygger på praktik på reelle arbejdspladser.

Men vekseluddannelsesprincippet er også udfordret principielt: Det er et tilbagevendende tema, hvordan der skabes en læringsmæssig sammenhæng mellem skoleophold og praktik.

Undersøgelsen bygger på informationer fra Schweiz, Tyskland og Holland - informationer fra forsknings- og udviklingsinstitutioner, myndigheder og andre organer, der har ansvar for erhvervsuddannelserne.

Formålet med dette projekt har været at tilvejebringe inspirationer udefra om, hvordan andre lande med vekseluddannelse principielt tackler den læringsmæssige kobling mellem skole og praktik, og om hvordan man i disse lande agerer, når der er mangel på praktikpladser på grund af den økonomiske afmatning.

I stedet for en facitliste indeholder rapporten en række spørgsmål til refleksion, som trænger sig på på baggrund af indtrykkene fra de tre besøgte lande.

Undersøgelsen er finansieret af Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed.

Bruno Clematide: Robuste Erhvervsuddannelser – inspirationer udefra, Kubix 2010.

Relaterede publikationer:

Robuste erhvervsuddannelser – inspirationer udefra (2010)